Aktualności

Informacja o utrudnieniach w ruchu.

 

 

W chwili obecnej funkcjonuje odcinek ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną w miejscowości Narusa na odcinku w km 27+550 - 27+750.

W zależności od zaawansowania robót, długości odcinków objętych tymczasową organizacją ruchu będą korygowane przez kierownika robót w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla użytkowników drogi.

 

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i baczne zwracanie uwagi na oznakowanie rejonu robót oraz polecenia osób kierujących ruchem.